Wie Paul Klein Tuente?

Paul Klein Tuente is nu ruim 7 jaar als ondernemer actief

Met voorheen ruim 35 jaar ervaring op het brede terrein van de geestelijke gezondheidszorg, waarvan de laatste 15 jaar als manager en senior adviseur zorgontwikkeling, is Paul Klein Tuente een zeer ervaren interim manager te noemen.
Paul Klein Tuente is specialist op het gebied van zorg(-logistieke) vernieuwing en veranderingsprocessen waarbij inhoud en sturing op financiën in balans zijn en ketensamenwerking zijn beslag krijgt. Met gedegen kennis van diversiteitsvraagstukken, verandermanagement, GGZ, interculturalisatie in de non profit, organisatie-, bestuurskunde en financieel management (Universiteit van Utrecht e.a.) is Paul Klein Tuente in staat daadwerkelijk meerwaarde aan uw organisatie toe te voegen.

De kracht van Paul is zijn brede kennis en ervaring van het werkveld waarbinnen hij in staat is bij professionals op alle niveaus aan te sluiten en synergie te bewerkstelligen in co-creaties met inhoudelijke zorgprofessionals en cliënten.
Zijn ervaring ligt op het gebied van het ontwerpen en implementeren van zorginnovaties, het vormgeven van zorg(-logistieke) processen, het trainen en vormgeven van suïcidepreventie en het coachen en opleiden in de praktijk van SPV-en, andere zorgprofessionals en leidinggevenden.
Het vermogen van Paul om veranderingen vorm te geven en vastgelopen teamontwikkelingen vlot te trekken staan altijd in verhouding tot een goede balans tussen zorginhoud en bedrijfsvoering.
Ook beschikt Paul Klein Tuente over praktische ervaring in capaciteits- en zorgplanning en het vormgeven van zorgprocessen binnen GGz instellingen en de instellingen voor Verpleging en Verzorging. - LinkedIn