MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen waarbij economische prestatie (Profit) in evenwicht is met de sociale kant (People) en de ecologische randvoorwaarden (Planet).
Paul Klein Tuente (voorheen GZet) omarmt en leeft dit ondernemerschap met grote vanzelfsprekendheid door te werken met mensen vanuit een basis van vertrouwen met respect voor ieders belang, gelijkheid en duurzame inzetbaarheid van professionals.
In het duurzaam verankeren van veranderingsprocessen en het verandervermogen van de organisatie ligt voor Paul dan ook een vanzelfsprekende focus.

De tarieven die wij rekenen zijn gematigd. Het maken van winst is één ondernemingsdoel, steeds in relatie tot de andere uitgangspunten. Ik doneer jaarlijks 5% van de winst aan een goed doel (met ANBI-status) om op die manier proactief bij te dragen aan duurzame maatschappelijke vooruitgang. 
Zo stelde Paul Klein Tuente in 2015 een substantieel bedrag beschikbaar voor de herbouw van een school in Phujel, Nepal. In maart 2016 werkten twee van onze medewerkers vrijwillig mee aan de wederopbouw en realiseerden daarmee de herbouw van twee klaslokalen. In december van dat jaar werden zes laptops voor deze school gerealiseerd. Deze projecten werden onder andere door Paul klein Tuente gesponsord. sponsor 
In zowel 2016 als in 2017 ondersteunde Paul het Social Run team van het Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg die deelnam aan ‘Samen Sterk zonder Stigma’. Samensterk zonder stigma!

maart 2018 is Paul Klein Tuente overgegaan op volledig elektrisch rijden.

De projectmanagement vaardigheden worden kosteloos ingezet voor maatschappelijke projecten zoals het bestuurslidmaatschap van UA Samenstroom en het mee opzetten van een Ecologische Stadstuin in Venlo OudZuid.

In 2022 een project in Nepal opgezet in samenwerking met de dipafoundation. In Dhading Besi een voedseltuin aangelegd en gesponsord voor een school en opvangcentrum voor kinderren met een verstandelijke beperking.. In sam,enwerking met verzorgsters en leerkrachten onderwijs en leefsituatie voor de kinderen helpen verbeteren.

Paul is lid van de visitatie commissie opleidingen van de V&VN SPV