Management en advies

Paul Klein Tuente is gespecialiseerd in project management, interim verander management en het ontwikkelen en implementeren van zowel innovaties als procesinrichting.
 

Project management
Vernieuwde eisen door nieuwe wetenschappelijke inzichten of door wensen die klanten en financiers aan de organisatie stellen, vragen om een verandering en aanpassing binnen uw organisatie. Dit is een complex proces. Het uitvoeren van deze trajecten zal uiteindelijk gebeuren door medewerkers binnen uw eigen organisatie.
Paul Klein Tuente ondersteunt u bij het vormgeven en uitvoeren van dit traject met uw medewerkers en doet dat altijd in nauw overleg met u. De methodiek is eclectisch doch voor een belangrijk deel gebaseerd op de theoretisch en praktisch inzicht van Value-based projectmanagement.

Interim management
Paul Klein Tuente biedt tijdelijk management bij uitval van uw manager of teamleider.
Ook bij complexe teamproblemen (samenwerking, procesinrichting) biedt Paul ondersteuning om de veranderopgave met u vorm te geven.

Innovaties en procesinrichting
Paul Klein Tuente biedt maatwerk in ‘zorg-logistieke processen’, ontwerp, planning en beheersing van alle stappen die nodig zijn voor het zorgproces van uw cliënt. De focus ligt daarbij op de samenhang tussen processen (waaronder ook de ondersteunende IT-inrichting) en capaciteiten en het zoveel mogelijk voorkomen van sub optimalisatie.
Een goede zorglogistiek waarbij uw zorgprofessionals zoveel mogleijk ondersteund worden en leiding geven aan het proces, draagt bij tot meer grip op de zorgprocessen en een efficiëntere bedrijfsvoering.

 

Paul Klein Tuente ziet de mogelijkheden van innovatie die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek of praktische verbeteringen als belangrijke kansen voor uw organisatie. Samen met inhoudelijke zorgprofessionals is hij in staat om deze om te zetten in organisatie brede verandertrajecten waarbij zowel inhoudelijk draagvlak gerealiseerd wordt als financiële haalbaarheid onderbouwd en zo nodig organisatorische aanpassingen worden doorgevoerd.